Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter och 20 ersättare som sammanträder 10 gånger per år. Ledamöterna och ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, fattar beslut om kommunens budget, kommunalskattens storlek och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, utser ledamöter i nämnder och styrelser och bestämmer om hur arbetet ska fördelas mellan olika nämnder.

Valberedning

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. På sitt första sammanträde efter det att ett nytt fullmäktige har valts utser fullmäktige en valberedning som förbereder de val som fullmäktige skall förrätta. Valberedningen består av en representant från varje parti.

Mandatfördelning

Mandatperioden 2014-2018
Parti Mandat
Vänsterpartiet13
Socialdemokraterna10
Moderaterna2
Centern2
Kristdemokraterna1
Miljöpartiet de gröna 1
Sverigedemokraterna2

Fullmäktiges protokoll


Kallelserna, handlingarna och protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden finns på sidan Protokoll och kallelser.
Kontakt

Ordförande
Jan Ask (V)

1:e vice ordförande
Marianne Högberg (S)

2:e vice ordförande
Torbjörn Holm (V)

Adress
Degerfors kommun
2 Kommunfullmäktige
693 80 Degerfors

E-post
kommun@degerfors.se

Ledamöter
Du hittar ledamöter och ersättare
på sidan Politiker
Arbetsordning
Senast uppdaterad 2017-03-23
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934