God man, förvaltare och förmyndare

Vad är en god man?


En god man hjälper en annan person
med personens ekonomi
och med att personen får
det den har rätt till.
En god man kan till exempel
hjälpa till med att betala räkningar.

Barn som flytt till landet Sverige
utan sina föräldrar får också
hjälp av en god man.

Vad är en förvaltare?


En person som inte kan ta hand
om sina pengar får en förvaltare.
En förvaltare tar hand om personens
räkningar och det personen äger
till exempel ett hus.

Vad är en förmyndare?


Alla barn som är under 18 år
ska ha en förmyndare.
Det är oftast barnets föräldrar som är förmyndare
och har hand om barnets pengar.

Vad är överförmyndare?


I alla kommuner finns en överförmyndare.
Överförmyndaren ser till att god man,
förvaltare och förmyndare följer lagen.

Degerfors överförmyndare finns i Kristinehamn.
Om du vill fråga något
kan du ringa 0550-869 90.

Senast uppdaterad 2012-02-06
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934