Nämnder

Det finns flera nämnder i Degerfors kommun.
Varje nämnd har ansvar för olika saker.
Kommunfullmäktige bestämmer vilka
nämnder som ska finnas.

Nämnderna i Degerfors


Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för till exempel
biblioteket, förskolor och skolor.

Socialnämnden har ansvar för till exempel socialbidrag
och stöd till personer med funktionshinder.
Socialnämnden ansvarar också för äldreomsorgen.

Servicenämnden har ansvar för till exempel
gator, parker och sopor.
De har också ansvar för IT och
för personal i telefonväxeln.

Bygg- och miljönämnden har ansvar för till exempel bygglov
och att bestämma namn på nya gator.
De har också ansvar för miljöfrågor.

Valnämnden har ansvar för allmänna val och EU-val.

Folkhälsonämnden ansvarar för att de som bor i Degerfors
mår bra,

Överförmyndarnämnden ansvarar för att god man,
förvaltare och förmyndare gör sina uppdrag riktigt.

Varje nämnd har en förvaltning,
ett kontor som gör det arbete som nämnden bestämmer.

Senast uppdaterad 2010-12-16
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934