Särskola

I Degerfors kommun finns det
olika sorters särskola.
I särskolan går personer
som inte kan gå i vanlig skola.
Det finns obligatorisk särskola,
gymnasiesärskola och särvux.

Obligatorisk särskola


Obligatorisk särskola är till för barn
som inte kan gå i vanlig grundskola.
I den obligatoriska särskolan finns
grundsärskola och träningsskola.
I grundsärskolan går barn som har
en lätt utvecklingsstörning.
I träningsskolan går barn som inte
kan gå i grundsärskolan.

Gymnasiesärskola


Du måste vara inskriven i särskolan
för att få gå i gymnasiesärskolan.
Gymnasiesärskolan är frivillig.
 
Senast uppdaterad 2010-12-16
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934