Lättläst: Sopor och återvinning

Sopbilen hämtar oftast dina sopor en gång i veckan.
Om du vill kan du dela upp soporna.
Det är bra för miljön om du delar upp dina sopor.
Då kan dina sopor användas till något annat.
Det heter att de återvinns.

Återvinningscentralen tar emot kvistar och löv och blommor
från trädgårdar.
De tar också emot brädor och metallskrot
och gamla möbler.
Olja och färg och lösningsmedel
är farligt avfall och måste lämnas till återvinningscentralen.

Glas och tidningar och plastförpackningar
kan du lämna på en återvinningsstation.
Det finns flera återvinningsstationer i Degerfors.

Andra sopor kan du slänga i en vanlig plastpåse.
De soporna kan till exempel vara blöjor eller förpackningar.
 
Du kan fråga personalen på Återvinningscentralen
var du ska slänga dina sopor.

Du kan ringa till Återvinningscentralen
för att få veta mer om sortering av sopor.
Telefonnumret är 0586-481 00.

Senast uppdaterad 2010-08-20
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934