Trygghetsaspekter i Degerfors kommun 2012-2014

En kommun som i samarbete med andra arbetar för ett tryggt samhälle för sina medborgare skapar tillit till samhällsorganisationen. En kommun som i sina kontakter med medborgarna säkerställer en rättvis och rättssäker hantering utgör grunden för legitimiteten för den offentliga verksamheten.

För att ge en snabb överblick över hur Degerfors står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre färger. Siffrorna anger hur stor andel/procent/dagar resultatet uppgår till. Finns inte vare sig färg eller siffror innebär detta att mätningen inte genomförts i Degerfors angivet år.


Grön anger att Degerfors ingår
bland de 25% bästa i jämförelsen 


Gul anger att Degerfors ingår bland de 50% i mitten i jämförelsen


Röd anger att Degerfors ingår bland de 25% sämsta i jämförelsen

Mått 201220132014Kommentarer (avser senaste mätningen om inget annat anges)
9Hur trygg och säker känner sig medborgaren i kommunen, procent   Degerfors har inte deltagit i undersökningen.
10Antal olika personer som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars period 1313Riksmedel är 15 personer
extraPersonalkontinuitet, andel brukare inom hemtjänsten som möter fler än 20 personal under 14 dagar, %  0Glädjande att ingen brukare möter fler än 20 personer under en tvåveckorsperiod.
11Andel personal i förskolan, faktisk närvarande antal barn/ personal3,63,73,5Planerat antal 5,3 (2012) och 5,2 (2013 och 2014)
Senast uppdaterad 2015-02-09
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934