Tillgänglighet i Degerfors kommun 2012-2014

En kommun som för medborgare, brukare och näringsliv är lätt att nå för kontakt skapar ett större förtroende och tillit till den offentliga servicen och dess företrädare. En tillgänglig kommun ger också medborgare och brukare större möjlighet att delta i och engagera sig i kommunens utveckling och där så är möjligt göra medvetna val.

För att ge en snabb överblick över hur Degerfors står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre färger. Siffrorna anger hur stor andel/procent/dagar resultatet uppgår till. Finns inte vare sig färg eller siffror innebär detta att mätningen inte genomförts i Degerfors angivet år.


Grön anger att Degerfors ingår
bland de 25% bästa i jämförelsen 


Gul anger att Degerfors ingår bland
de 50% i mitten i jämförelsen


Röd anger att Degerfors ingår bland
de 25% sämsta i jämförelsen

Mått 201220132014Kommentarer (avser senaste mätningen om inget annat anges)
1Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, %80 87Riksgenomsnittet är 83%
2Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga, %33 43Rikssnittet är 49%
3Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen, %78 92Riksgenomsnittet är 86%. Glädjande att resultatet ökat men borde dock vara 100 %.
4Öppettider för huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen utöver 8-17 på vardagar, antal tim/vecka677Simhall saknas, vilket drar ner resultatet. Övriga öppettider ses över regelbundet
5Andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum, %635279Riksgenomsnittet 67 %.
6Väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum, antal dagar624435Riksgenomsnittet är 21 dagar.
7Väntetiden i snitt i antal dagar för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats, antal dagar 9598Nyöppnad avdelning ingår ej i resultatet.
8Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök, antal dagar 1110Rikssnittet är 16 dagar.
Senast uppdaterad 2015-02-09
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934