Kommunen som samhällsutvecklare 2012-2014

En kommun som arbetar aktivt för att utveckla ett gott samhälle att leva och verka i skapar livskvalitet för sina medborgare. Det innebär att kommunen arbetar och samarbetar med andra för att öka attraktiviteten för att leva och bo i kommunen. Kommunen engagerar sig i utvecklingen av näringslivet, ansvaret för miljön och för att skapa ett hälsosamt samhälle för sina medborgare.

För att ge en snabb överblick över hur Degerfors står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre färger. Siffrorna anger hur stor andel/procent/dagar resultatet uppgår till. Finns inte vare sig färg eller siffror innebär detta att mätningen inte genomförts i Degerfors angivet år.


Grön anger att Degerfors ingår
bland de 25% bästa i jämförelsen 


Gul anger att Degerfors ingår bland de 50% i mitten i jämförelsen


Röd anger att Degerfors ingår bland de 25% sämsta i jämförelsen

Mått 201220132014Kommentarer (avser senaste mätningen om inget annat anges)
30Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning inom socialtjänsten, % 9463Underlaget är förhållandevis litet vilket gör att individuella omständigheter påverkar utfallet markant.
31Andelen förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)74,975,775,3Snittet för riket är 78,5 %.
32Andel av befolkningen som får försörjningsstöd, (%)4,74,75,2Inom kommunen pågår arbetsmarknads-projekt. Detta har inte fått full effekt ännu.
33Antal nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 4,01,31,9 
34Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? ranking   Degerfors deltar ej i undersökningen.
34bVad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen - Brandtillsyn    Degerfors deltar ej i undersökningen.
34bVad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen - Bygglov    Degerfors deltar ej i undersökningen.
34bVad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen - Markupplåtelse    Degerfors deltar ej i undersökningen.
34bVad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen - Miljö- och hälsoskydd   Degerfors deltar ej i undersökningen.
34bVad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen - Serveringstillstånd   Degerfors deltar ej i undersökningen.
35Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? 8,710,610,4 
36Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? %  34 
37Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? %38 27Häri ingår både kommunen och de kommunala bolagen.
38Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? %5910 
39Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?    Degerfors deltar ej i undersökningen.
extraHur många fler/färre invånare har kommunen fått under de fem sista åren?    Sammanlagt en svag minskning totalt under de senaste fem åren men de två senaste åren har invånarantalet ökat.
extraFöretagsklimat enkätdel, ranking 158181158 
extraSvenskt Näringslivs ranking av kommunerna195207192 
extraHur stor är utpendlingen i kommunen? %464850Det kan diskuteras om ett högt resultat är positivt eller negativt. Postivit är att man valt att bo kvar i kommunen och nyttja kommunens service, samtidigt som skattepengarna kommer kommunen till del.
Senast uppdaterad 2015-02-11
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934