Din delaktighet och kommunens information 2012-2014

En kommun som strävar efter att göra medborgarna och brukarna delaktiga i kommunens arbete och framtid stärker den representativa demokratin. Delaktighet för medborgarna kan både innebära att medborgarna får större kunskaper och förståelse för kommunens komplexa verksamhet och ge förtroendevalda bättre underlag för beslut.

För att ge en snabb överblick över hur Degerfors står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre färger. Siffrorna anger hur stor andel/procent/dagar resultatet uppgår till. Finns inte vare sig färg eller siffror innebär detta att mätningen inte genomförts i Degerfors angivet år.


Grön anger att Degerfors ingår
bland de 25% bästa i jämförelsen 


Gul anger att Degerfors ingår bland de 50% i mitten i jämförelsen


Röd anger att Degerfors ingår bland de 25% sämsta i jämförelsen

Mått 201220132014Kommentarer (avser senaste mätningen om inget annat anges)
12Valdeltagande vid senaste kommunvalet, %83,983,984,1 
12bValdeltagande vid senaste Europavalet, %42,842,844,2 
13Kvalitet på kommunens webb-information till medborgarna, %667270Snittet för riket är 78%
14Möjligheten för kommunens medborgare att delta i kommunens utveckling, %353530Degerfors ligger långt under riksgenomsnittet 50%
15Medborgarnas upplevelse av att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet, %   Degerfors har inte deltagit i undersökningen.
Senast uppdaterad 2015-02-11
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934