Mitkä säännöt pätevät yksityisiin viemäreihin?

Jos suunnittelet yksityisen viemärin rakentamista, sinun on ennen rakentamisen aloittamista haettava lupaa tai ilmoitettava asiasta rakennus- ja ympäristölautakuntaan (bygg- och miljönämnden, BMN). Käyttöaikana olet toiminnansuorittajana vastuussa siitä, että laitosta huolletaan ja että tehdään tarkastuksia, jotka osoittavat sen moitteettoman toiminnan. Hyödyllistä tietoa viemäröinnistä on nettisivulla avloppsguidenlänk till annan webbplats. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä ei ole tehdä ehdotuksia tekniikan tai viemärin tyypistä, vaan se käsittelee hakemukset ja antaa neuvoja ja ohjausta.

"Små avlopp — ingen skitsak"  Degerforsin kunta osallistuu Luonnonsuojeluviraston valvontakampanjaan "Små avlopp — ingen skitsak" (”Pienet viemärit – ei mikään pikkujuttu”). Kampanjan tarkoituksena on suuressa määrin parantaa pienten viemärien jäteveden puhdistusta ja vähentää siten rehevöitymistä ja tartunta-aineiden ja muiden epäpuhtauksien leviämistä juomaveteen. Kampanja perustuu suurelta osin siihen, että niitä kiinteistöjen omistajia, joilla on yksityiset viemärilaitokset tiedotetaan voimassa olevista säännöistä ja siitä, miten heidän on toimittava. Ensimmäisessä vaiheessa Luonnonsuojeluvirasto lähettää kaikille kunnan kiinteistönomistajille, joilla on oma viemäröinti, tiedotuskirjeen "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?"länk till annan webbplats (pdf, 563.3 kB) (Onko viemärisi vihreä, keltainen vai punainen?”). Tarpeen vaatiessa tehdään myös inventointeja. Kunta panostaa ensi sijassa Västersjön-järveä ympäröivään alueeseen sekä järven valuma-alueisiin, koska järvessä on jo nyt fosforin aiheuttamaa ylikuormitusta ja rehevöitymisen vaara on siksi suuri. Olette kaikki tervetulleet ottamaan yhteyttä ympäristö- ja yhdyskuntarakennusosastoon lisätietojen saamiseksi.

Yhteystiedot

Projektivastaava Ympäristö- ja terveydensuojelutarkastaja
Louise Jedehulth 
Puh. 0586-482 49, 070-664 82 36

 

Senast uppdaterad 2015-01-27
Skicka e-post till sidansvarig: Anders Luthman
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934