LSS-laki – laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta

LSS-laki, eli laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta, takaa henkilöille, joilla on tiettyjä laajoja, pysyviä toimintarajoitteita, oikeuden erityyppiseen tukeen ja palveluihin. Tarkoituksena on taata toimintarajoitteisille hyvät elinehdot. LSS-laki täydentää muita lakeja, eikä se rajoita millään tavoin muihin lakeihin sisältyviä oikeuksia.

LSS-lakiin perustuvia panostuksia haettaessa hakemuksen käsittelee kunnan LSS-käsittelijä. Asiassa tehdyn selvityksen ja yksilöllisen harkinnan pohjalta hän tekee LSS-lakiin perustuvan päätöksen. Hakijalla on oikeus valittaa päätöksestä, jos hän on tyytymätön siihen.

LSS-lakiin perustuvien panostusten edellytyksenä on, että hakija kuuluu johonkin seuraavista kolmesta henkilöpiiristä, jotka on määritelty LSS-laissa:

 • henkilöt, joilla on jokin kehityshäiriö, autismi tai autismia muistuttava tila
 • henkilöt, joilla on merkittäviä älyllisiä toimintarajoitteita aikuisiässä saadun      ulkoiseen väkivaltaan tai ruumiilliseen sairauteen perustuvan aivovamman      johdosta.
 • henkilöt, joilla on muita pysyviä fyysisiä tai psyykkisiä toimintarajoitteita, jotka eivät selkeästi johdu normaalista vanhenemisesta, ja joilla sen vuoksi on      huomattavia vaikeuksia päivittäisessä elämässään ja samalla suuri tuen ja      avun tarve.

Apupanostukset

 • Lomituspalvelu (avlösarservice) omassa kodissa antaa omaisille mahdollisuuden omistautua omille aktiviteeteille (ei kuitenkaan työssäkäyntiin tai koulutukseen). Lomitusta voidaan myöntää joko säännöllisesti tai    äkilliseen tarpeeseen.
 • Saattajapalvelun (ledsagarservice) tarkoituksena on helpottaa päivittäistä elämää kodin ulkopuolella, niin että hakija voi esimerkiksi osallistua yhteiskunnalliseen elämään, käydä vierailulla ystäviensä luona, osallistua vapaa-ajantoimintaan tai käydä kävelyllä.
 • Yhteyshenkilö (kontaktperson) on ei-ammattimainen tukihenkilö. Yhteyshenkilön tehtävänä on auttaa katkaisemaan eristyneisyyttä.
 • Lyhytaikaishoito (korttidstillsyn) on 12 vuotta täyttäneille nuorille koulupäivän yhteydessä, lomapäivinä ja opintopäivinä järjestettävää huolenpitoa kodin ulkopuolella. Lyhytaikaishoito sisältyy kunnan vapaa-ajantoimintaan.
 • Erityispalveluasunto (bostad med särskild service) on oma huoneisto ryhmäasuntoyksikössä.
 • Lyhytaikaisoleskelu (korttidsvistelse) oman kodin ulkopuolella merkitsee joko toistuvaa tai tilapäistä oleskelua perheessä tai lyhytaikaisasunnossa.
 • Päivätoimintaan (daglig verksamhet) sisältyy monenlaisia aktiviteetteja.
 • Henkilökohtainen avustaja (personlig assistent) työskentelee henkilön omassa kodissa.

Perhekoti (familjehem) tai asunto, jossa on erityisiä palveluja lapsille ja nuorille, on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua vanhempiensa luona

Hakuohjeita

Kontakter

Toiminnanjohtaja
Robert Cederholm
Puh. 0586-482 35

LSS-lakiin perustuvien asioiden ja psyykkisesti toimintarajoitteisten asioiden käsittelijä
Marie Fransson
Tel: 0586-481 19


Postiosoite
Omsorgen om Funktionshindrade
15 Socialförvaltningen
693 80 Degerfors


Käyntiosoite
Slingan 6
Degerfors

Aiheeseen liittyväää ruotsinkielistä aineistoa

Senast uppdaterad 2014-10-24
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934