Toimintarajoitteiset henkilöt

Sosiaalipalvelun toimintarajoitteisiin kohdistuvat panostukset on koottu erilliseksi toiminnaksi, jota kutsutaan Toimintarajoitteisten huolloksi (Omsorgen om funktionshindrade). Toiminta perustuu LSS-lakiiin (laki eräille toimintarajoitteiselle annettavasta tuesta ja palvelusta) ja sosiaalipalvelulakiin (SoL). Toiminnan kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on psyykkisiä tai fyysisiä toimintarajoitteita. Sen lähtökohtana ovat kansalliset vammaispoliittiset tavoitteet täydestä osallisuudesta yhteiskunnan elämään sekä tasa-arvoisista elinehdoista ja normalisoinnista.

Yhteydenotot


Toiminnanjohtaja
Robert Cederholm
Puh. 0586-482 35

LSS-lakiin perustuvien asioiden ja psyykkisesti toimintarajoitteisten asioiden käsittelijä
Marie Fransson
Tel: 0586-481 19


Postiosoite
Omsorgen om Funktionshindrade
15 Socialförvaltningen
693 80 Degerfors


Käyntiosoite
Slingan 6
Degerfors

Senast uppdaterad 2014-10-24
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934