Toimeentulotuki

”Henkilöllä, joka ei itse kykene täyttämään tarpeitaan eikä saa niitä täytetyksi muulla tavoin, on oikeus saada sosiaalilautakunnalta apua toimeentuloonsa ja muuhun elämäänsä". (Ote sosiaalipalvelulain 4. luvun 1. §:stä)

Toimeentulotukea (försörjningsstöd) kutsuttiin aikaisemmin sosiaaliavustukseksi. Toimeentulotukeen sisältyy osaksi vakioavustus (valtakunnallinen normi) ja osaksi tiettyihin kohtuullisena pidettäviin kuluihin maksettava avustus.

Valtakunnalliseen normiin (riksnorm) länk till annan webbplats(ruotsinkielinen linkki) sisältyvät kotitalouden elintarvikkeet, vaatteet ja kengät, leikki ja vapaa-aika, kulutushyödykkeet, terveys ja hygienia, päivälehti, puhelin ja TV-maksu. Hallitus vahvistaa valtakunnallisen normin virallisten hintatutkimusten perusteella. Jos siihen on erityisiä syitä, kuluihin voidaan myöntää normia suurempi summa. Erityisistä syistä sosiaalihallinto voi määrätapauksissa myös laskea kulut normia alhaisemmiksi.

Oikeus taloudelliseen avustukseen käsittää myös kohtuulliseksi katsottavat asumiskulut, taloussähkön, työmatkat, kotivakuutuksen, lääkärinhoidon, akuutin hammashoidon, silmälasit ja ammattiyhdistysmaksun. Avustuksen tulee taata vastaanottajalle kohtuullinen elintaso.

Sosiaalilautakunnan on tehtävä kussakin yksittäistapauksessa arvio siitä, mitä se pitää kohtuullisena. Kunnan tulee ottaa huomioon hakijan todelliset kulut ja verrata niitä niihin menoihin, joihin matalapalkkaisella henkilöllä normaalisti on varaa. On tärkeää muistaa, että kotitalouden kaikki yhteenlasketut tulot ja varat otetaan huomioon toimeentulotukea laskettaessa.

Lisäksi on mahdollista hakea muuta avustusta esimerkiksi kodin varustamiseen, matkoihin, vähemmän kiireelliseen hammashoitoon jne. Toimeentulotukea koskevasta päätöksestä voi valittaa hallintovalituksella. Täällä on lisätietoja päätöksestä valittamisesta.länk till annan webbplats Hakijalla on aina oikeus saada hylkäävä päätös kirjallisena.

Yhteydenotot

Sodiaalisihteeri/talousasiat försörjningsstöd och/eller annat
ekonomiskt bistånd toimeentulotuki ja/tai muu taloudellinen apu.

Puh. 0586-481 00 vx
Arkisin klo 08.30-09.30
ja ma-to klo 15:00 - 16:00


Postiosoite
15 Socialkontoret
693 80 Degerfors


Käyntiosoite
Slingan 6, Degerfors

Esite ja hakulomake

Tiedotuslehtinen Taloudellisen avustuksen hakijalle (ruotsikski)

Lomake: Taloudellista avustusta koskeva hakemus (ruotsikski)

Aiheesen liittyvieä verkkosivuja

Senast uppdaterad 2014-10-23
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934