Hoito, tuki ja huolenpito – löydä etsimäsi

Toiminta-alue

Yhteydenotot

Sosiaalipäivystys
   
Sosiaalipäivystykseen (socialjour) voi ottaa yhteyttä äkillisen avuntarpeen yhteydessä esimerkiksi, jos lapsi on joutunut uhanalaiseen asemaan, naista pahoinpidellään tai lasten ja nuorten keskuudessa esiintyy väärinkäyttöä, sekä myös LVM-lain (laki väärinkäyttäjien hoidosta määrätapauksissa) mukaisessa äkillisessä avuntarpeessa.  Toimistoaikana voi ottaa yhteyttä sosiaalisihteeriryhmään, puh. 0586-481 00, vaihde
  Toimistoajan ulkopuolella: Poliisi 114 14
Poliittienen johtoSosiaalilautakunnan puheenjohtaja
 Anita Bolin-Neuman (V)
 Puh. 0586-481 00 vaide
 Postiosoite
  2 Socialnämnden 693 80 DEGERFORS
Hallinnollinen johtoSosiaalipäällikkö
 Ingmar Ångman
 Puh. 0586-482 40
 Postiosoite:
  2 Socialnämnden 693 80 DEGERFORS
Hoito ja huolenpito  Toiminnanjohtaja
(linkki ruosinkieliselle sivulle,  Ing-Marie Henningsson
avautuu uuteen ikkunaan) Puh. 0586-484 12
   
   
  Puhl. 0586-481 34
  Postadress:
  66 Västergården, 693 80 DEGERFORS
Tiomintarajoitteisten huoltaöppnas i nytt fönsterToiminnanjohta
(linkki ruotsinkieliselle Robert Cederholm
sivulle, avautuu uuteenPuh. 0586 482 35
ikkunan) 
 Yksikköpäällikkö Psyykkisesti Toimintarajoitteisten huolto
 Karoline Larsson
 Puh. 0586-481 41
 Postiosoite:
 78 Sveagatan, 693 80 DEGERFORS

Avustusyksikkö(Biståndsenheten, linkki ruotsinkieliselle
sivulle, afautuu uuteen ikkunaan)

Tietoja hoitoon ja huolenpitoon sekä
toimintarajoitteisten huoltoon liittyvästä
avusta. Lisätietoja siitä, miten apupäätöksestä valitetaan.


Toiminnanjohtaja
Marina Lichterman
Puh. 0586-482 45

Avuntarpeenkäsittelijät,hoito
ja huolenpito
Linda Svensson Puh. 0586-483 85
Maria Sundqvist Puh. 0586-482 87
Maud Ahlebro Puh. 0586-481 05

Avuntarpeenkäsittelijä Toimintarajoitteisten
huolto

Karolina Jansson Puh.0586-481 19

Avustusyksikön puhelinaik
arkisin klo 08:30 - 09:30


Postiosoite:
5 Socialkontoret
693 80 Degerfors

Käyntiosoite
Slingan 6, Degerfors

Yksilö- ja perhuehuolto
Lapset ja perheet(linkki ruotsinkeliselle sivulle,
avautuu uuteen ikkunaan)
Yhteydenoto lapsi- ja perheryhmän
työntekijöihin. Yhteydenotto voi koskea
esimerkiksi.

  • salassapitomääräyksiä
  • uhanalaisessa asemassa olevia lapsia
  • yhteysperhettä
  • perhekotia

Toiminnanjohtaja
Marina Lichterman
Puh. 0586-482 45

Sosiaalisihteerriryhmä/lapset & perheet
Puh. 0586-481 00 vx.


Postiosoite
15 Socialkontoret
693 80 Degerfors

Käyntiosoite
Slingan 6, Degerfors

Tietoja taloudellisesta avusta
(sosiaaliavustus) ja työmarkkinapano-stuksista


Ysikköjohtaja toimeentulo ja työ
Tina Motin
Puh. 0586-481 48

Sosiaalisihteeriryhmä/toimeentulo
Puh. 0586-481 00 vx.
puhelinaika arkisinn klo 08.30-09.30
Käyntiosoite: Slingan 6, Degerfors

Yksilö- ja perhehuoltoeu
Perheoikeusraavia
koskeva tiedotus

(linkki ruotsinkeliselle sivulle, avautuu
uuteen ikkunaan)

Sosiaalisiheeriryhmä/perheoikeus
puh. 0586-481 00 vx.
puhelinaika arkisin 08.30-09.30

Käyntiosoite
Slingan 6, Degerfors

Työntekijät sosiaalihallinnon tukitoiminnot

Kehitysjohtaja
Henrik Rolland
Puh: 0586-482 43
Vastaanottovirkailija
Ann Öhrman
Puh: 0586- 482 41
Vastaanottovirkailija/
talousassistentti
Linnéa Karlsson
Puh: 0586-483 55
Talousassistentti
Siw Quarfordt
Puh: 0586-484 93
IT-yhteyshenkilö
Jörgen Neuman
Puh: 0586-482 38

Senast uppdaterad 2014-10-22
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934