Omaistuki

Autatko tai koidatko jatakuta läheistäsi, koka sairauden, korkean iän tai toimintarajoitteen vuoksi tarvitsee apua päivittäiseen elämäänsä.

Miksi omaistukea?

Omaiset huolehtivat nykyisellään kahdesta kolmasosasta kaikesta hoivasta ja huolenpidosta. Heidän työpanoksensa on usein erittäin suuri, mutta samalla näkymätön. Monille läheisten auttaminen ja tukeminen on itsestäänselvyys. Usein hoito ja muut aputoimet ovat edenneet erittäin pitkälle ennen kuin omainen huomaa tekevänsä vaativaa työtä. Omaiset ovat korvaamattomia, mutta myös he tarvitsevat tukea ja aikaa huolehtiakseen omasta itsestään.

Yleensä puhutaan suorasta ja epäsuorasta tuesta.

Suora tuki on suunnattu suoraan omaisille. Kysymykseen voi tulla esimerkiksi tiedotus, neuvonta ja apu yhteydenottoihin. Omaisille voidaan myös järjestää kahdenkeskisiä luottamuksellisia keskusteluja. Omaisryhmässä saa vihjeitä ja neuvoja ja siellä voi vaihtaa kokemuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Lisäksi järjestetään hyvinvointiaktiviteetteja yhteistyössä omaisyhdistyksen kanssa.

Epäsuoraa tukea annetaan hoidon kohteena olevalle henkilölle, mutta se toimii samalla tukena hänen omaisilleen. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi päivätoiminta, kotihoito, lyhytaikaishoito tai erityisasunto. Tämän tuen myöntämisestä päättää kunnan avuntarpeenkäsittelijä/käsittelijä tarveharkinnan jälkeen.

Määrätapauksissa voidaan myöntää lomitusta omassa kodissa ilman avuntarvepäätöstä.

Ota yhteys omaistuen koordinaattoriin (anhörigsamordnare), jos haluat keskustella omaistuesta tai esittää mielipiteitä Degerforsin kunnan omaistukijärjestelmästä.

Yhteydenotot

Veronica Eriksson
Omaistuen koordinaattori
Puh. 0586-483 36
Puhelinaika: Perjantaisin klo 8:30-9:30

Senast uppdaterad 2014-10-23
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934