Kuolinpesäilmoitus

Kuolemantapauksen jälkeen on pääsääntöisesti toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoituksen tarkoituksena on edesmenneen kuolinpesän lakkauttaminen, eli tämän velkojen maksaminen ja jäljellä olevien varojen jakaminen niiden kesken, jotka ovat oikeutettuja niihin. Perunkirjoitus on Ruotsissa yksityinen toimitus, josta kuolinpesän osakkaiden on huolehdittava itse. Jos edesmenneen varat riittävät vain hautauskuluihin ja muihin kuolemantapauksesta aiheutuviin kuluihin, ei perunkirjoitusta tarvitse toimittaa, vaan riittää, että edesmenneen jälkeen laaditaan kuolinpesäilmoitus. Sen kunnan sosiaalihallinto, jossa edesmennyt oli kirjoilla, auttaa kuolinpesäilmoituksen laadinnassa. Ilmoitus on sen jälkeen toimitettava veroviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.

Mitkä ovat kuolinpesäilmoituksen laatimisen edellytykset?

 • Kuolinpesän varat eivät saa riittää muuhun kuin hautauskuluihin ja muihin      kuolemantapauksesta aiheutuviin kuluihin.
 • Edesmenneen on pitänyt olla kirjoilla kyseisessä kunnassa.
 • Edesmenneen varoihin ei saa kajota. Kuolinpesästä ei saa maksaa mitään laskuja hautauskuluja lukuun ottamatta.
 • Kuolinpesään ei saa sisältyä kiinteää omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta, vaikka edesmennyt olisikin ollut vain osa-omistaja.

Mitä hautauskuluilla tarkoitetaan?

 • Hautaustoimiston lasku hautakivi mukaan luettuna.
 • Tarjoilu hautajaisten yhteydessä.

Mitä tarkoitetaan ”muilla kuolemantapauksesta aiheutuvilla kuluilla”?

 • Irtisanomisajan vuokra yhden kuukauden ajalta
 • Kunnan antamasta hoidosta aiheutuvat kulut
 • Maakäräjien antamasta hoidosta aiheutuvat kulut
 • Lisäksi huomioon otetaan summa, joka vastaa perunkirjoituksesta aiheutuvia kuluja (5 000 kr). Muita kuolinpesän velkoja ei oteta huomioon mahdollista      kuolinpesäilmoitusta arvioitaessa.

Miten muiden velkojen osalta on meneteltävä?

 • Pesän varat tulee ensisijaisesti käyttää hautauskulujen kattamiseen, eli muut velat ja laskut saavat odottaa, kunnes kuolinpesän taloudellinen tilanne on selvitetty.
 • Ellei varallisuus riitä muiden velkojen ja laskujen maksuun, joutuvat velkojat    luopumaan vaatimuksistaan.

Miten kuolinpesän tulee toimia?

 • Kuolinpesän tulee valita edustaja kuolinpesälle.
 • Kuolinpesä laatii yhteenvedon pesän varoista, veloista ja hautauskuluista      (käteisvarat, tiliotteet, veronpalautus, vakuutukset, lasku hautauskuluista sekä maksamatta olevat laskut jne.).
 • Kuolinpesän edustaja ottaa yhteyttä kunnan sosiaalihallintoon ja varaa ajan kuolinpesän varallisuuden läpikäyntiä varten. Käynnille tulee ottaa mukaan kaikki asiakirjat, jotka koskevat kuolinpesän taloutta.

Yhteydenoto


Käsittelijä
Siw Quarfordt
Puh. 0586-484 93
Postiosoite: 15 Socialförvaltningen, 693 80 Degerfors

Senast uppdaterad 2015-01-14
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934