Hautausasiamies

Ruotsin kirkko erotettiin valtiosta tammikuun 1. päivänä vuonna 2000. Ruotsin kirkko vastaa jatkossakin hautaustoiminnasta myös niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole Ruotsin kirkon jäseniä.


Kaikki, jotka ovat väestökirjoilla Ruotsissa, maksavat hautausmaksun. Maksun suuruus käy ilmi lopullisen veron verolipusta. Henkilöt, jotka eivät ole Ruotsin kirkon jäseniä, eivät voi vaikuttaa suoraan kirkollista hautaustoimintaa koskeviin päätöksiin, koska vain Ruotsin kirkon jäsenet saavat äänestää kirkollisvaaleissa. Lääninhallituksen tehtävänä on sen vuoksi määrätä hautausasiamies, joka valvoo niiden henkilöiden etua, jotka eivät ole Ruotsin kirkon jäseniä.

Hautausasiamiehen tulee:

·         tiedottaa tehtävästään niille, jotka eivät ole Ruotsin kirkon jäseniä, sekä ylläpitää yhteyksiä muiden uskontokuntien kuin Ruotsin kirkon edustajiin sekä muihin kyseeseen tuleviin tahoihin.

·         ottaa selvää näiden hautaustoimintaa koskevista toivomuksista ja toimittaa ne edelleen vastuullisille tahoille. Tämä koskee myös jäähyväisseremonioihin käytettäviä tiloja, joissa ei ole uskonnollisia symboleja.

·         Voida tutustua kaikkiin hautaustoimintaa koskeviin asiakirjoihin ja ottaa selvää siitä, miten karttuneet varat käytetään. Niiden henkilöiden maksut, jotka eivät ole Ruotsin kirkon jäseniä, on lupa käyttää yksinomaan hautaustoimintaan.

Degerforsin kunnan hautausasiamies on nimeltään Iréne Tåquist ja hänet voi tavata sopimuksen mukaan.

Yhteydenotot

Hautausasiamies
Irene Tåquist
Puh: 076-849 08 19

Senast uppdaterad 2014-10-24
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934