Lääketieteellinen vastuu

Lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja (Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS) ja Kuntoutuksesta lääketieteellisesti vastuullinen (Medicinsk ansvarig för rehabilitering, MAR) ovat vastuussa kunnan terveyden- ja sairaanhoidon laadusta ja turvallisuudesta vammaishuollon, erityisasuntojen ja kotisairaanhoidon osalta.

Vastuuseen sisältyy muun muassa toimintaan sisältyvä hoito ja käsittely sekä vaatimukset, joita asetetaan lääkkeiden käsittelylle, kuntoutukselle, dokumentaatiolle ja ilmoitusten tekemiselle terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä syntyneistä vammoista. MAS ja MAR ovat lisäksi vastuussa siitä, että yhteistyö ja toiminnan yhteensovitus muiden hoidonantajien kanssa kunnan oman toiminnan puitteissa ja sen ulkopuolella toimii hoidonsaajan kannalta tyydyttävällä tavalla. MAS ja MAR seuraavat jatkuvasti toiminnan suuntaviivoja ja kehittävät niitä. He ovat velvollisia puuttumaan eri tavoin yksittäisten hoidonsaajien hoitoon, jos se on tarpeen turvallisen ja varman hoidon takaamiseksi.

MAS ja MAR ovat vastuussa siitä, että Sosiaalihallitukselle toimitetaan Lex Maria -ilmoitus, jos joku asiakkaista saa vakavan vamman terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä. 

Yhteydenotot

Lääketieteellisesti vastuullinensairaanhoitaja (MAS)
Ylva Karttunen-Bark
Puh. 0586-481 34


Postiosoite
66 Västergården
693 80 Degerfors

Kuntoutuksesta lääketieteellisesti vastuullinen (MAR)
Marianne Andersson
Puh. 073-920 44 21

Senast uppdaterad 2014-10-24
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934