Henkilökohtainen asiamies

Apua psyykkisesti toimintarajoitteisille
Henkilökohtainen asiamies (personligt ombud) on maksuton tukimuoto, jota voidaan tarjota psyykkisesti toimintarajoitteisille. Henkilökohtaiset asiamiehet toimivat viranomaistoiminnan ulkopuolella ja heillä on vaitiolovelvollisuus.

Kenellä on oikeus saada henkilökohtainen asiamies?
Henkilökohtainen asiamies voidaan myöntää Degerforsin ja Karlskogan kunnissa asuville 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on huomattavia psyykkisiä toimintarajoitteita ja jotka eivät mielestään saa tarvitsemaansa apua. Henkilökohtainen asiamies huolehtii tehtävästään asiakkaan toimeksiannosta. Pyrkimyksenä on, että kukin yksilö saa sellaisia tuki-, palvelu- ja hoitotoimenpiteitä, joita hän tarvitsee ja joihin hänellä on oikeus. Henkilökohtaiselta asiamieheltä saa neuvoja ja tukea sekä apua viranomaiskontaktien yhteydessä. Pyrkimyksenä on myös auttaa järjestämään asianomaisen toivomusten mukaista hoitoa ja palvelua sekä apua apupanostusten yhteensovittamiseen.

Käytettävissä olevat apupanostukset:

·         Neuvonta ja tuki

·         Apu yhteydenotoissa eri viranomaisiin

·         Huolehtiminen siitä, että asiakas saa sellaisia neuvoja ja palveluja, joita hän toivoo ja joihin hänellä on oikeus

·         Huolehtiminen apupanostusten yhteensovittamisesta

Kuinka henkilökohtainen asiamies työskentelee?
Voit ottaa yhteyttä meihin itse tai jonkun toisen välityksellä. Sen jälkeen sovimme ensimmäisen tapaamisen paikasta ja ajankohdasta. Pyrimme sen jälkeen oppimaan tuntemaan toisemme ja laatimaan yhteisen työsuunnitelman omien toivomustesi pohjalta. Sen jälkeen teemme yhteistyötä täyttääksemme toivomuksesi. Henkilökohtainen asiamies on määräaikainen panostus, eli yhteydenpito päättyy toimeksiannon päätyttyä. Voit luonnollisestikin hakea myös myöhemmin apua uuden toimeksiannon muodossa.

Yhteydenotot


Henkilökohtaien asiamies
Pirkko Winqvist
Puh. 0586-622 27
matkapuh. 070-416 26 14

Anne Jansson
Tel. 0586-622 27
Mob. 070-416 22 27


Käyntiosoite
Värmlandsvägen 6 C
691 32 Karlskoga
personliga.ombud@karlskoga.se

Senast uppdaterad 2015-01-14
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934