Päätöksestä valittaminen

Tietoja siitä, miten avuntarvepäätöksestä valitetaan

Jos haluat valittaa lautakunnan tekemästä avuntarvepäätöksestä, valitus on toimitettava kirjallisena.

Kirjelmässä on mainittava mistä päätöksestä valitat ja miten haluat päätöstä muutettavan. Sinun on myös allekirjoitettava kirjelmä. Jos käytät asiamiestä, asiamiehesi voi allekirjoittaa kirjelmän. Mukaan on siinä tapauksessa liitettävä hänelle asetettu valtakirja.

Kirjelmä lähetetään osoitteeseen:
Degerfors Kommun
Att: Marina Lichterman
15 Socialförvaltningen
693 80 DEGERFORS

Kirjelmän on oltava perillä sosiaalihallinnossa kolmen viikon kuluessa siitä päivästä, jona sait päätöksen tiedoksesi. Jos valituksesi on tullut perille asetetun määräajan kuluessa, asiakirjat toimitetaan edelleen Karlstadin hallinto-oikeuteen, ellei lautakunta tai asian käsittelijä muuta päätöstä toivomallasi tavalla.

Jos haluat lisätietoja valittamisesta, voit ottaa yhteyttä Degerforsin sosiaalihallintoon (socialtjänsten), puhelin 0586-48100, vaihde.

Senast uppdaterad 2015-01-14
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934