Avustusyksikkö

Avustusyksikkö (Biståndsenheten) on kunnan sosiaalipalvelun yksikkö, joka käsittelee avun myöntämistä koskevia hakemuksia sekä hoidon ja huolenpidon (ruotsinkielinen linkki, avautuu toiseen ikkunaan) että toimintarajoitteisten huollon alueella.

Mitä apua voin hakea?

Hoidon ja huolenpidon alueella hakemus voi koskea muun muassa kotihoitoa, kuntoutusta, erityisasuntoa tai turvahälytintä. Toimintarajoitteisen huollon osalta hakemus voi koskea muun muassa yhteyshenkilöä, henkilökohtaista avustajaa, asumistukea ja erityisasuntoa.

Kuka voi hakea?

Hakemuksen voi toimittaa joko apua tarvitseva tai tämän omainen tai laillinen edustaja (uskottu mies).

Miten hakemus tehdään?

Hakemuksen voi toimittaa joko kirjeitse, puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä henkilökohtaisesti käsittelijän luona. Saatuaan hakemuksen avustusyksikkö tekee selvityksen ja asian käsittelijä tekee hakemusta koskevan päätöksen. Hakija saa sen jälkeen kirjallisen päätöksen asiassa.

Mitkä lait säätelevät tätä toimintaa?

Hoitoa ja huolenpitoa koskevia apupanostuksia myönnetään Sosiaalipalvelulain (SoL) nojalla. Toimintarajoitteisten huoltoa koskevat panostukset perustuvat joko sosiaalipalvelulakiin tai LSS-lakiin, eli lakiin eräille toimintarajoitteiselle annettavasta tuesta ja palvelusta.

Miten päätöksestä valitetaan?

Jos hakija jostakin syystä on tyytymätön päätökseen, hän voi valittaa siitä. Valitus on toimitettava avustusyksikköön kirjallisena ja sen on oltava perillä kolmen viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Lisätietoja valittamisesta saat napsauttamalla alla olevaa linkkiä:

Linkki valitusohjeet apupäätöksistälänk till annan webbplats

Yhteydenotot

Avuntarpeenkäsittelijä
Hoito ja huolenpito

Linda Svensson
Puh. 0586-483 85
Maria Sundqvist
Puh. 0586-482 87
Maud Ahlebro
Puh. 0586-481 05

Avuntarpeenkäsittelijä
Toimintarajoitteisten huolto
Karolina Jansson
Puh. 0586-481 19

Avustusyksikön puhelinaika
Ma-pe klo 8:30 - 9:30

Postiosoite:
15 Socialkontoret
693 80 Degerfors

Käyntiosoite:
Slingan 6, Degerfors

Senast uppdaterad 2015-01-14
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934