Asunnon sopeuttaminen

Asunnonsopeuttamisavustus (bostadsanpassningsbidrag) on avustus, jonka avulla toimintarajoitteiset voivat elää itsenäistä elämää omassa asunnossa.

Hakijan on asuttava pysyvästi asunnossa, jota varten hän hakee avustusta. Tarpeen on oltava pitkäaikainen tai pysyvä. Avustusta voidaan myöntää toimenpiteisiin niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Avustusta ei myönnetä toimenpiteisiin, joita pidetään normaalina kunnossapitona tai jotka johtuvat rakennusteknisistä puutteista.

Asunnonsopeuttamisavustuksen hakeminen

Asunnonsopeuttamisavustusta haetaan Degerforsin kunnanhallitukselta. Hakemukseen tulee oheistaa työterapeutin, lääkintävoimistelijan, lääkärin tai muun asiantuntijan laatima todistus. Hakemukseen tulee lisäksi liittää laskelma kuluista sekä suunniteltuja toimenpiteitä koskevat tarjoukset ja piirustukset.

Kiinteistönomistajan suostumus

Vuokrahuoneistossa asuvien on aina hankittava kiinteistönomistajan suostumus toimenpiteille. Tämä koskee myös asumisoikeusyhdistysten yhteisiä tiloja ja talon ulkopuolisia tiloja. Avustusta ei myönnetä, ellei kiinteistön omistaja hyväksy toimenpiteitä.

Mihin avustusta voidaan myöntää?

Asunnonsopeuttamisavustusta myönnetään ensisijaisesti asunnon kiinteisiin käyttötarkoituksiin, eli siis kaikkeen siihen, mitä asunnosta ei voi ottaa mukaan muuton yhteydessä.

Asunnon vaihto

Mahdollisuudet avustuksen saamiseen asunnon vaihtamisen yhteydessä ovat rajalliset, koska toimintarajoitteisten odotetaan valitsevan asunto, jossa ei vaadita kalliita sopeuttamistoimenpiteitä. Yksi esimerkki tästä on muutto taloon, johon on asennettava hissi, jotta asukas pääsisi liikkumaan sisään ja ulos. Tätä pidetään kalliina toimenpiteenä, eikä kunta myönnä siihen avustusta.

Entiselleen palauttamiseen myönnettävä avustus

Kiinteistönomistaja, jonka kiinteistössä on useita huoneistoja, voi hakea entiselleen palauttamiseen myönnettävää avustusta (återställningsbidrag). Tätä avustusta ei myönnetä pientalojen omistajille.

Valittaminen asunnonsopeuttamisavustusta koskevasta päätöksestä

Jos olet tyytymätön päätökseen, sinulla on oikeus valittaa siitä. Valitus lähetetään osoitteeseen:
Bostadsanpassning
65 Rehab
693 80 Degerfors

Yhteydenotot

KäsittelijäLotta Arne Puh. 0586-482 85

Postiosoite 65 Letälvsgården 693 80 DegerforsYhteydenotot

Käsittelijä
Lotta Arne
Puh. 0586-482 85

Postiosoite
65 Letälvsgården
693 80 Degerfors

Lomakkeet

Lisätietoja asunnon sopeuttamisesta

Senast uppdaterad 2015-01-13
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934