Policydokument

På denna sida hittar du kommunens policydokument. Ett policydokument är ett dokument som reglerar en del av kommunens verksamhet. Det är kommunfullmäktige i Degerfors kommun som beslutat om innehållet i de olika policydokumenten.

Policydokument för Degerfors kommun

 
AlkoholpolicyPDFPDF (pdf, 77.3 kB)
ArbetsmiljöpolicyPDFPDF (pdf, 66.2 kB)
InformationssäkerhetspolicyPDFPDF (pdf, 234.1 kB)
Personalstrategiskt programPDFPDF (pdf, 104.7 kB)
Policy för sociala medierPDF PDF (pdf, 170.8 kB)
UpphandlingspolicyPDFPDF (pdf, 117.9 kB)

Kontakt

Kommunsekreterare
Susanna Göransdotter
Tel: 0586-481 85

Senast uppdaterad 2016-03-07
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934