Om personuppgifter

Här ger vi information om hur Degerfors kommun behandlar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen

Hur behandlar kommunen dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag.

Du godkänner genom att skicka

Enligt GDPR får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär eller e-tjänster godkänner du att Degerfors kommun lagrar dina uppgifter. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter.

Vad är personuppgifter?

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar i Degerfors kommun gör med dina personuppgifter. Enligt GDPR är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Degerfors kommun kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis ansöker om förskoleplats eller bygglov. Om du skickar e-post till Degerfors kommun eller kontaktar oss på till exempel Facebook eller webbplatsen, så kan vi behöva spara och lagra det i våra arkiv (diarium).

Detta är exempel på tillfällen då kommunen behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från Degerfors kommun.

Du har rätt att bli informerad

Du har även rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, vilka uppgifter detta är med mera. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. I dagsläget måste du vända dig till varje enskild kommunal förvaltning för att få information om dina uppgifter.

Offentliga handlingar

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att meddelanden som skickas till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte är hemliga är offentliga. Sådana handlingar ska lämnas ut, om någon vill se dem, såvida det inte finns starka skäl att tro att den som begär ut handlingar kommer att behandla dem i strid med GDPR.

Kommunens handlingar gallras enligt arkivlagen och enligt de gallringsplaner som är fastställda av kommunstyrelsen och dess nämnder.

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan vi har fått dem av någon annan.

Behandling av personuppgifter

Det är Datainspektionen som ytterst granskar att behandlingarna sköts på korrekt sätt. På deras hemsida kan du läsa mer om hur deras tillsynsarbete går till.

Länk till Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster