Ekonomi

Här kan du till läsa om hur vi planerar, följer upp och använder pengarna som du betalar i skatt. Du kan även ladda ner kommunens budget, delårsredovisning och årsredovisning om du vill ha mer information om vår ekonomi.