Kontakta kommunen

Kommunens växel hjälper dig gärna att hitta rätt bland förvaltningar, nämnder och bolag.

Telefon: 0586-481 00
Öppet måndag-fredag 07.30-16.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00

Sommartider under juni, juli och augusti

Öppet måndag-torsdag kl. 07.30-16.00
Öppet fredag kl. 07.30-15.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Fax: 0586-483 86

Besöksadress
Nämndhuset, Herrgårdsgatan 37, Degerfors

Postadress
Degerfors kommun, 693 80 Degerfors

E-post till kommunen kommun@degerfors.se

Personal

Direktnummer till ofta efterfrågade personer

Nedan finner du namn, telefonnummer och e-postadresser (klicka på namnet) till ofta efterfrågade personer.

Kommun och politik

Kommunalråd

Peter Pedersen (V), tel: 0586-482 21
Anita Bohlin-Neuman (V), tel: 0586-481 44
Kim Bäckström (V), tel: 0586-483 92

Kommunchef

Kommun- och ekonomichef
Max Tolf, tel: 0586-482 34

Biträdande kommunchef och kanslichef
Maria Eriksson, tel: 0586-481 29

Kommunkansli

Allmänna frågor till kommunkansliet kan skickas till kommun@degerfors.se

Dataskyddsombud
Erica Skyllkvist, tel: 0586-486 02

Kommunsekreterare
Susanna Göransdotter, tel: 0586-481 85

Kommunikatör
Pontus Bergentz, tel: 0586-482 39

Nämndsekreterare (Socialnämnd och bygg- och miljönämnd)
Marianne Andersson, tel: 0586-481 80

Nämndsekreterare (Kultur- och utbildningsnämnd och servicenämnd)
Mirja Hakkarainen, tel: 0586-482 03

Registrator/arkiv
Annica Blomgren, tel: 0586-481 39

Säkerhetssamordnare
Maria Sundström, 0586-0586-481 21

Ekonomi

Biträdande ekonomichef
Madelene Hedström, 0586-482 67

Upphandling

Upphandlare
Erika Sonesson, tel: 0586-482 11

Personal

Personalchef
Jarno Saukko, tel: 0586-482 05

Personalspecialist
Anna Åkesson, tel: 0586-481 32

Finskt förvaltningsområde

Samordnare
Aulis Syväjärvi, tel: 0586-486 01

Näringsliv och arbete

Allmänna frågor till näringslivskontoret kan skickas till naringsliv@degerfors.se

Näringslivschef
Suzanne Hällström, tel: 0586-483 90

Entreprenörsutvecklare
Britt-Marie Room-Östberg, tel: 0586-484 88

Barn och utbildning

Allmänna frågor till kultur- och utbildningsförvaltningen kan skickas till: skoladministration@degerfors.se

Förvaltningschef Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anna-Lena Sandell, tel: 0586-482 09

Kulturchef
Sofia Luthman, tel: 0586-481 63

Chef för skoladministrationsenheten
Monica Jansson, tel: 0586-482 31

Bemanning förskola, skola och fritidsgård
Ulrika Axelsson, tel: 0586-487 71

Skolskjutshandläggare
Anneli Busk, tel: 0586-481 70

Rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer
Elevhälsan
Förskolans specialpadagoger

Omsorg och stöd

Allmänna frågor till socialförvaltningen kan skickas till socialforvaltningen@degerfors.se

Förvaltningschef Socialförvaltningen
Ingmar Ångman, tel: 0586-482 40 

Verksamhetschef Individ, familj- och funktionshindrade
Marina Lichterman, tel: 0586-482 45

Verksamhetschef Äldreomsorg
Jörgen Dahl-Larsson, tel: 0586-484 12

Anhörigsamordnare
Emma Wahlund, tel: 0586-483 36

Arbetsterapeut
telefontid vardagar, kl. 08.00-08.30, tel: 0586-483 70

Biståndshandläggare
Telefontid vardagar kl. 08.30 - 09.30, tel: 0586-482 26
E-postformulär till biståndsenheten

Enhetschefer Äldreomsorgen, tel: 0586-481 00 växel

Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)
Katarina Olsson, tel: 0586-620 59

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Ann-Christin Andersson-Leeman, tel: 0586-481 34

Socialsekreterargruppen Barn, ungdom & familj
Telefontid vardagar, kl. 08.30-09.30, tel: 0586-481 00 växel

Socialsekreterargruppen ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd
Telefontid vardagar, kl, 08.30-09.30, tel: 0586-481 00 växel

Bo, bygga, trafik och miljö

 

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen

Allmänna frågor kan skickas till bygg.miljo@degerfors.se

Miljö- och samhällsbyggnadschef
Mårten Persson, tel: 0586-482 93

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Johan Nilsson, tel: 0586-484 80

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Meho Efendira, tel: 0586-482 49

Byggnadsinspektör
Carina Karlsson, tel: 0586-481 28

GIS- och mätningsingenjör
Christina Sanfridsson, tel: 0586-481 37

Trafikingenjör
Lars-Erik Larsson, tel: 0586-481 50

Stadsarkitekt
Susanna Weiberg, tel: 0586-481 59

Serviceförvaltning

Allmänna frågor till serviceförvaltningen kan skickas till driftenheten@degerfors.se

Förvaltningschef Serviceförvaltningen
Anders Luthman, tel: 0586-481 86

Enhetschef Fritid och vaktmästerienheten
Ulf Jangentorp, tel: 0586-486 55

Enhetschef Driftenheten
Jan Lindbäck, tel: 0586-483 66

Enhetschef IT-enheten
Kim Berg, tel: 0586-482 90

Enhetschef Vatten och avlopp
Tony Kölborg, tel: 0586-483 91

Folkhälsoförvaltning

(Gemensam nämnd och förvaltning för Karlskoga och Degerfors kommuner.)

Förvaltningschef Folkhälsoförvaltningen
Ulrika Lundgren, tel: 0586-610 86

Folkhälsochef
Cecilia Ljung, tel: 0586-622 43

Verksamhetschef Kost
Liz Silvergrund-Elfsberg, tel: 0586-615 63

Verksamhetschef Städ
Mikael Nilsson, tel: 0586-616 65

Kökschef skola, vård och omsorg i Degerfors
Linda Dagerbäck, tel: 0704-16 25 88

Städchef i Degerfors
Liane Lemann, tel: 0586-615 04

Gymnasieförvaltningen

(Gemensam nämnd och förvaltning för Karlskoga och Degerfors kommuner.)

Förvaltningschef Gymnasieförvaltningen
Jan Strid, tel: 0586-616 41