Kommun och politik

 • Kommunens organisation

  Så fungerar kommunen, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, kommunala bolag och kontakta oss.

 • Kommunfakta

  Ekonomi, kartor och geografisk information, om personuppgifter, valresultat, finskt förvaltningsområde, jämförelser, statistik och undersökningar.

 • Ärenden, råd och handlingar

  Allmänna handlingar och kommunarkivet.

 • Politik och demokrati

  Så här kan du påverka, hur går det till att fatta beslut, sammanträdesdagar, förtroendevalda politiker, protokoll och kallelser.

 • Trygg och säker

  Krisberedskap, sevesoanläggningar och din hemberedskap

 • Så arbetar vi med...

  Press och information, integration, minoriteter och minoritetsspråk, jämställdhet och mångfald

Skräpplockardagarna 2018

I år pågår skräpplockarkampanjen 14-18 maj i Degerfors kommun. Häng med i kampanjen och visa nedskräpning inte är okej!

Elbilsmässa 25 maj

Välkommen på elbilsmässa!
Fredagen den 25 maj välkomnar vi dig till torget på elbilsmässa mellan klockan 11-15.