Säkerhet och trafik

Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Hörntomt:

Vid korsningar, och det gäller såväl gång- och cykelvägar som gator, ska det finnas en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m utefter trottoarkanten åt vardera hållet. Inom denna sikttriangel får växtligheten inte vara högre än 80 cm över gatan.

Utfart från tomt eller garage:

Vid utfarter från tomter och garage bör det finnas en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m från gata eller gångbana där växtligheten inte ska vara högre än 80 cm.

Minsta fria höjd över gång-, cykel- och körbanor:

Om buskar och träd sträcker sig ut över tomtgränsen ska följande minsta höjd finnas för trafikanterna:

  • minst 2,5 m över gångbana
  • minst 3,2 m över cykelbana
  • minst 4,6 m över körbana