Driftinformation

Här kan du läsa om störningar och aktuella händelser i kommunens verksamhet som påverkar trafik, vattenförsörjning eller andra viktiga samhällsfunktioner.

Vid större händelser läggs informationen också ut på vår Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

Just nu finns inget att rapportera

Renhållning

Just nu finns inget att rapportera

Gata/park

Sopning av gator påbörjades vecka 15 och förväntas pågå i ca 4-5 veckor. Se mer info: bo, bygga, trafik och miljo/gata, park och trafik/sopning av gator

Vecka 16 påbörjades lagning av potthål på våra gator samt justeringas arbete efter fiberutbyggnad i Strömtorp och på Karlshagen. Om allt går enligt plan så asfateras detta vecka 18.