Avgifter

Från och med vårterminen 2015 är undervisningen på musikskolan avgiftsfri för elever under 25 år.
För vuxenelever (över 25 år) gäller följande avgifter​

  • Instrumentundervisning ‑ 1000 kronor per påbörjad termin
  • Blockflöjt, Dans och drill ‑ 450 kronor per påbörjad termin
  • Ensemble- och orkesterspel utan lektion ‑ 450 kronor per påbörjad termin

Instrumenthyra på musikskolan

Nästan alla stråk-och blåsinstrument, och i viss omfattning även gitarr och elbas kan hyras från musikskolan. Målsman ansvarar för instrumentets skötsel och eventuella reparationer under hyrestiden. Vi bistår gärna med råd vid köp av instrument.

Kostnad

  • År 1-2 — 250kr/påbörjad termin
  • Å 3-4 — 500kr/påbörjad termin

Höjd avgift gäller inte oboe, fagott, barytonsaxofon, valthorn, baryton, bastuba och kontrabas om eleven deltar i musikskolans orkestrar.