Barn och utbildning

 • Förskola

  Förskola, våra förskolor, allmän information och avgifter och regler

 • Grundskola

  Våra grundskolor, fritidshem och ansökan

 • Gymnasieskola

  Gymnasieskola, du som är 16-19 år och inte går på gymnasiet, sök gymnasieutbildning och vuxenutbildning

 • Särskola

  Grundsärskola, fritidsverksamhet, gymnasiesärskola och vuxensärskola Särvux

 • Musikskola

  Det här händer på musikskolan, instrument, kurser och grupper och avgifter

 • Skoldatateket

  Lyssna på läromedel, pedagogiska program, utvärdering och webbtjänster för skolan (Edwise)

Från och med 1 januari 2018 gäller nya  avgiftsnivåer för förskolan. De har höjts i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018.

Det har varit en del diskussion i media om skolfotografering. I Degerfors kommun har vi bestämt att inte genomföra traditionell skolfotografering, vare sig för gruppbild eller enskilda foton som vårdnadshavare sedan kan köpa.

Mycket positiv förbättring i rankingen av Årets skolkommun!

Degerfors kommun har av Lärarförbundet blivit utsedda till andra bästa skolkommun i Örebro län och plats 57 bland Sveriges kommuner.