Vill ni bli familjehem eller kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ungdom i sitt hem exempel 1-2 helger i månaden för att avlasta barnets familj. Som kontaktfamilj ska man kunna tänka sig att ha uppdraget under några års tid.

Som kontaktfamilj får man ersättning enligt kommunförbundets rekommendationer. Detta innebär att man får ett arvode för arbetsinsatsen samt en omkostnadsersättning som ska täcka de extra kostnaderna om uppdraget innebär.

Vi söker människor som är trygga och stabila i sig själva. En del har egna barn hemma andra har inte barn alls. Vissa lever i parförhållanden och några är ensamstående. Har ni intresse eller vill veta mer, kontakta gärna någon av oss i familjehemsgruppen.

Ylva Vogel
0586-611 76
ylva.vogel@karlskoga.se
 
Tarja Edström
0586- 614 16
tarja.edstrom@karlskoga.se
 
Cecilia Birath Hurtig
0586-619 42 cecilia.birath@karlskoga.se

Illustration till nyheten.
Publicerad 2015-03-16. Senast ändrad 2015-03-16.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934