Vad händer efter valet?

Riksdags-, kommunal- och landstingsvalen är över för den här gången. Rösterna är färdigräknade i kommunen och nu kontrollräknar länsstyrelsen alla rösterna. Länsstyrelsen räknar också personvalskryss. Slutgiltiga resultat beräknas vara klara inom två veckor efter valdagen, d.v.s. under v 39.

valmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du följa räkningen.

Det preliminära valresultatet för valet till kommunfullmäktige i Degerfors kommun ser ut så här:

Den preliminära mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Degerfors ser ut så här:

PartiMandat i valet 2014Mandat i valet 2010Förändring
(M)23-1
(C)22-
(FP)01-1
(KD)11-
(S)1012-2
(V)1320-7
(MP)11-
(SD)21+1
Summa31*41-10

*Antalet ledamöter i kommunfullmäktige har i samband med årets val minskats från 41 till 31 ledamöter.

Det preliminära valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige ar ökat från 83,9 % till 84,1 %.

​Vad händer nu?

​Efter att länsstyrelsen har räknat klart alla röster och personvalskryss så fastställs vilka personer som blivit invalda i kommunfullmäktige. Det nyvalda kommunfullmäktige har sitt första möte måndag 20 oktober och man väljer då ordförande, förste vice och andre vice ordförande. Fullmäktige ska också välja en valberedning som sedan ska föreslå vilka personer som ska sitta i de olika nämnderna.

Nya ledamöter och ersättare till nämnderna väljs av kommunfullmäktige 15 december och de nya nämnderna tillträder 1 januari 2015.

Partierna kommer nu att diskutera med varandra om eventuella samarbeten under mandatperioden. Inget parti har egen majoritet i Degerfors och för att ha majoritet i kommunfullmäktige krävs att man samlar 16 (av 31) mandat. slutgiltiga resultat beräknas vara klara inom två veckor efter valdagen, d.v.s. under v 39.

Publicerad 2014-09-19. Senast ändrad 2014-09-19.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934