Utbrott av Ehec har konstaterats på Stora Vallaskolan i Degerfors

Ett utbrott av Ehec har inträffat på Stora Vallaskolan i Degerfors kommun.

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen mottog den 26 maj en anmälan att cirka tiotal personer insjuknat under vecka 21 med magont och blodiga diarréer. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen inledde en utredning om misstänkt matförgiftning i samarbete med Smittskyddsenheten vid Örebro läns landsting. Provtagning av patienter har visat positivt svar för Ehec-bakterier.

Ehec är en bakterie som kan spridas med mat eller vatten och kan ge upphov till matförgiftningar med ovanstående symptom. Ehec finns normalt hos nötkreatur men kan smitta människor genom dåligt stekt nötkött, främst köttfärs, eller genom grönsaker som förorenats med gödsel eller vattnats med gödselförorenat vatten vid odlingen.

Alla livsmedel som provtagits efter utbrottet har varit tjänliga. Efter vecka 21 har inga nya fall uppmärksammats. Kökens rutiner, utrustning och hantering av livsmedel har undersökts utan anmärkningar. Degerfors kommuns Miljö- och hälsoskyddsavdelning tillsammans med smittskyddsenheten på landstinget drar därför slutsatsen att det förekommit ett utbrott på skolan, att orsaken till utbrottet ej kunnat fastställas och att utbrottet ebbat ut. Utvecklingen kommer dock noggrant att följas den närmaste tiden.

Om ni upplever symptom som blodig diarré och magkramper uppmanas ni att ta kontakt med er vårdcentral.

Publicerad 2014-06-04. Senast ändrad 2014-06-04.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934