Uppmärksammar Karlskoga och Degerfors arbete med ungdomar

I dag, den 12 augusti, firar hela världen Den internationella ungdomsdagen (International Youth Day). En dag som är instiftad av FN i december 1999 och är tänkt som en möjlighet för att uppmärksamma ungdomsfrågor över hela världen

Möckelngymnasiet är en naturlig mötesplats för våra ungdomar

Karlskoga och Degerfors kommuner har i flera år arbetat tillsammans med att ta fram en modell för ungdomsdialog. Det handlar om att utveckla möjligheterna för ungdomar att få, och ge information om samhällets demokrati på ett begripligt, hanterbart och meningsfullt sätt.

Det här har hänt under 2014
- Kommunerna jobbar aktivt mot langning av alkohol till ungdomar. Detta har bland annat gjorts genom den lokala antilangningskampanjen, Stoppa langningen. Elever från Möckelngymnasiet i Karlskoga har arbetat fram annonslayouter med Stoppa langningsbudskap, där Polisens tipstelefon 114 14 finns med.
- Ungdomsrådet Ung Kung i Karlskoga och föreningen LANskoga planerade i början på året tillsammans ett event där ungdomarna kopplade samman sina datorer i ett LAN (Local Area Network, Lokalt nätverk) mot varandra. Ett 60-tal ungdomar deltog. 
- Under 2012-2014 medverkar Karlskoga och Degerfors som pilotkommun i Sveriges ungdomsråds medborgarprojekt. Projektet syftar till att göra det enklare för ungdomar att påverka och delta politiskt. Ungdomarna har granskat 3 olika områden som de sedan återkopplat till tjänstemän och politiker.
- Ungdomsrådet Ung Kung arbetar för att ungdomar i Karlskoga ska kunna påverka sin vardag samt vara Karlskoga ungdomars röst till politiker och andra som arbetar i kommunen. Inom Ung Kung finns ett dansutskott som har skapat möjligheter för ungdomar att dansa och ha roligt på sin fritid.
- Karlskoga och Degerfors ungdomsråd tyckte till om E18. De fick träffa kommunens ansvariga kontaktpersoner i frågor som rör E18, som ville veta vad de deltagande ungdomarna hade för åsikter om E18, när det gäller trafiken och även hur de tycker att de olika övergångsställen fungerar.
- På Möckelngymnasiet pågick valprojekt där ett flertal insatser gjordes för att uppmuntra unga att rösta i EU-valet samt höstens kommande val. En av insatserna är att skapa nya mötesplatser på en arena där ungdomarna redan finns.
- Sveriges ungdomsråds nationella konferens 2014 anordnades i Nya Folkets Hus i Karlskoga av ungdomsråden i Karlskoga och Degerfors. Temat var Åldersmaktsordning.
- Barnkonventionen fyller 25 år i år och det uppmärksammas med olika aktiviteter. Feriejobbare har haft som uppdraget att lära mer om och sprida kunskap om barnkonventionen till andra.
- Kommunerna Karlskoga och Degerfors tycker det är en viktig prioritering att satsa resurser på en egen arena för ungdomar som slutar skolan, där de får både gratis underhållning och gratis grillade hamburgare. Årets drogfria skolavslutning var den fjärde i ordningen och bjöd på både publikrekord och Oscar Zia.
- Dansa Pausa är ett dansprojekt som syftar till att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar i åldern 13-18 år. Under våren har ett 20-tal tjejer deltagit och de har varit väldigt nöjda och tyckt att det varit kul.
- Politikerluncherna syftar till att politiker ska få möjlighet att träffa fler ungdomar och få insikt i hur ungdomar tycker att det är i kommunen. Dessa har pågått sedan 2013 och kommer att fortsätta även under hösten 2014. Nästa lunch med politiker och ungdomar är inplanerad 11 september vid Möckelngymnasiet i Karlskoga.

Familjestöd - ett prioriterat område
Vi arbetar även med insatser för att främja barns och ungdomars livsvillkor och levnadsbanor. Ett av de prioriterade utvecklingsområdena inom detta arbete är familjestöd. Viktigt att arbeta med förebyggande arbete och berätta om narkotikasituationen bland våra unga i Karlskoga och Degerfors.Oro finns för att våra unga får en mer liberal syn till narkotika och samtidigt upplever vi att nätdroger blir allt vanligare. Därför bjöds föräldrar och anhöriga in till informationsträffar i båda kommunerna.

Publicerad 2014-08-12. Senast ändrad 2014-08-12.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934