Under våren har Degerfors kommun infört parkeringsvakter

Under våren 2017 har Degerfors kommun infört parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen har anlitat vaktbolaget Securitas för att hantera parkeringsövervakningen.

Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns. Denna åtgärd genomförs för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer att övervaka de gator och områden som kommunen beställt övervakning på.

Läs mer om Degerfors kommuns trafikföreskrifter.

Publicerad 2017-05-02. Senast ändrad 2017-05-02.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934