Stort intresse i länet för årets Folkhälsokonferens & Ungdomsforum

På fredag, den 21 oktober, kommer Folkets Hus i Degerfors att fyllas av temat: Gör jämlikt - gör skillnad i Karlskoga och Degerfors. Dryga 200 vuxna och ungdomar kommer att delta i årets Folkhälsokonferens. Vilket är rekordmånga deltagare.

Folkets hus Degerfors

Nytt för i år är att Ungdomsforum arrangeras samma dag som folkhälsokonferensen. Det innebär att det blir parallella konferenser under samma tak. Ungdomarna kommer att bjudas in som en del i programmet där samtal och idéer vid den gemensamma lunchen ska delas i en dialog som bygger på metoden ”Politikerlunch”.  

Recept på jämlik hälsa

Årets program är väldigt bra med både högaktuella och sakkunniga föreläsare inom sina respektive ämnen. En av föredragshållarna, Olle Lundberg ordförande för kommissionen för jämlik hälsa i Regeringskansliet, har fått i uppdraget att ge regeringen receptet på hur vi inom 25 år ska få en jämlik hälsa i Sverige. Under konferensen kommer han att lyfta in en högst aktuell första nationella delrapport för Sveriges inriktning för jämlikhet i hälsa och social hållbarhet. Konferensens syfte är att fördjupa förståelsen för jämlikhet i hälsa. Den kunskapen ska sedan omsättas i handling både genom det ordinarie folkhälsoarbetet i kommunerna, men också genom kommunernas arbete i stort.

Det är hög tid att vända utvecklingen för en jämlik hälsa och Folkhälsokonferens/Ungdomsforum 2016 är ett stort steg på vägen dit!Publicerad 2016-10-20. Senast ändrad 2016-10-20.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934