Sophämtning – ändring av hämtningsvecka.

Udda blir jämn - Jämn blir udda

Vi hämtar ditt hushållsavfall på en bestämd hämtningsdag var fjortonde dag. Från och med vecka 1. 2016 kommer de som har haft sophämtning udda vecka få jämn vecka medan jämn vecka byts till udda. Veckodagen är fortfarande densamma.

Anledningen till förändringen är att vi får två udda veckor efter varandra vid årsskiftet.

  • Jämn hämtningsvecka 2015 blir ojämn 2016
  • Udda hämtningsvecka 2015 blir   jämn 2016
Soptunna
Publicerad 2015-12-30. Senast ändrad 2016-01-07.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934