Socialförvaltningens värdegrundsdag - en succé!

Torsdagen den 8 november hölls den planerade värdegrundsdagen för Socialförvaltningens personal och politiker i Stora Vallakyrkans lokaler.
Att arrangemanget blev så lyckat kan tillskrivas Jeanette Karlsson som tillsammans med en fokusgrupp inom förvaltningen tagit fram det värdegrundsdokument som nu ligger till grund för verksamheten.  Inte blev det sämre av att den uppskattade teatergruppen Forumteatern fick oss i publiken att både skratta, ställa frågor men också reflektera över hur vi i vårt arbete bemöter människor.
Publicerad 2012-11-14. Senast ändrad 2012-11-14.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934