Skolinspektionen godkänner kommunens åtgärder

Vid en rad inspektioner våren 2011 av grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola krävde Skolinspektionen en rad åtgärder.

Efter stort engagemang och hårt arbete från personalen har Skolinspektionen vid den senaste uppföljningen beslutat att kommunen har vidtagit de åtgärder som krävts och de brister som påtalats har avhjälpts.

Läs mer om inspektionerna och vidtagna åtgärder på barn och utbildning sida.
Publicerad 2012-12-19. Senast ändrad 2012-12-20.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934