Samarbete kring vatten och avlopps-utbyggnad längs västra Möckelnstranden och reservvatten till lasarettet

Nu har utbyggnaden av vatten och avlopp längs västra Möckelnstranden startat. Utbyggnaden möjliggör också en reservvattenledning till Karlskoga lasarett.

Sven-Olov Axelsson, Kommunstyrelsens ordförande (S), Karlskoga, Marie-Louise Forsberg-Fransson, (S) Landstingsstyrelsens ordförande, Roland Halvarsson, kommunstyrelsens ordförande (V), Degerfors, samt reprsentanter från entreprenören.

Sven-Olov Axelsson, Kommunstyrelsens ordförande (S), Karlskoga, Marie-Louise Forsberg-Fransson, (S) Landstingsstyrelsens ordförande, Roland Halvarsson, kommunstyrelsens ordförande (V), Degerfors, samt reprsentanter från entreprenören.

I samband med att Degerfors kommun beslutade att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet längs Möckelns västra strand öppnades även möjligheten att trygga reservvattenförsörjningen till Karlskoga lasarett. Detta genom att dimensionera upp vattenledningen i Degerfors och bygga vidare in i Karlskoga kommun. Utbyggnaden innebär att ett 90-tal hushåll i Degerfors kommun nu får kommunalt vatten och avlopp samt att ett 40-tal hushåll i Karlskoga kommun kommer att kopplas till Degerfors nät. I framtiden kommer det även att finnas möjlighet att ansluta upp till ett 100-tal nya hushåll i de båda kommunerna.

När utbyggnaden är klar kommer reservvattenförsörjningen till Karlskoga lasarett vara långsiktigt tryggad. Det innebär också en förbättrad nödvattenkapacitet för både Karlskoga kommun och Degerfors kommun.

Beslut om att samordna utbyggnaden mellan de tre parterna beslutades och avtalades i juni i år. Utbyggnaden kommer genomföras i etapper under 3 år med början nu i november 2013.

Publicerad 2013-11-14. Senast ändrad 2013-11-14.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934