Röjning av skog i kommunen

Skogssällskapet kommer att utföra trädarbeten under november och december månad. Arbetet kommer att ske i olika omgångar.
Steg 1: Röjning/underröjning där även både klenare och grövre sly kommer att lämnas med för återväxt.
Steg 2: Gallring av äldre träd för att återskapa mer ljus i närskogarna. I samband med arbetet görs en hårdare gallring i tomtgräns till respektive hus.

Alla frågor och synpunkter runt arbetet, före under och efter insatserna, ska ställas till Christer Gustavsson på Serviceförvaltningen, tel: 073-920 40 87.

Här finns kartbilder över de områden som berörs av gallringen.PDF (pdf, 13.2 MB) (Endast rödmarkerade områden berörs.)

Utöver det som framgår av kartbilderna kommer även området som ligger på höger sida om Solbergabacken och området mellan Klensmedsvägen och Medskogsvägen i Svartå att omfattas.

Publicerad 2012-11-14. Senast ändrad 2012-11-14.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934