Politikerlunch på Möckelngymnasiet

Sedan hösten 2013 har det genomförts politikerluncher i olika skolor i Degerfors och Karlskoga kommuner. Syftet är att politiker ska få insikt i hur ungdomar tycker att det är i kommunen. Resultatet har varit lyckat och därför har dialogen med lunch mellan politiker och ungdomar fortsatt.

Under lunchen träffade två av våra politiker ungdomar på Möckelngymnasiet i Degerfors.

Det var Charlotte Silfverhjelm, från folkhälsonämnden och Kim Bäckström från gymnasienämnden som främst samtalade med nyanlända ungdomar som går introduktionsprogrammet för 16-18 åringar. De flesta ungdomar är nöjda med skolmaten, men det kan ibland bli lite missförstånd i vad som serveras till lunch. Några trodde inte att det serverades vegetarisk mat varje dag och hade därför bara ätit potatis vissa dagar.

Planerade politikerluncher hösten 2015

─ 6 oktober på Österledsskolan i Karlskoga.

─ 4 november på Möckelngymnasiet i Karlskoga.

─ 3 december på Stora valla skolan i Degerfors.


Glada miner och intressanta samtal vid politikerlunchen.

Glada miner och intressanta samtal vid politikerlunchen.

Publicerad 2015-09-30. Senast ändrad 2015-09-30.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934