Över 300 personer samverkade runt ämnet "Barn med utmanande beteende"

Folkhälsoförvaltningen har samordnat två halvdagskonferenser med rubriken "Barn med utmanande beteende" för personal inom förskola, grundskola, gymnasie, socialtjänst, elevhälsa och primärvården och folkhälsa. Mer än 300 personer har deltagit.

Cecilia Ljung, folkhälsostrateg, var en av de som höll i trådarna när styrgruppen för Degerforsmodellen anordnade konferens i Degerfors.

Cecilia Ljung, folkhälsostrateg, var en av de som höll i trådarna när styrgruppen för Degerforsmodellen anordnade konferens i Degerfors.

Föreläsaren, Jeffrey Norén, höll ett inspirerade föreläsnings pass där han blandade teorier från Ross Green och praktiska exempel och verktyg från sitt yrkesliv. Föreläsningen bygger på Rosse Greenes, bristande sociala förmåga. Alla har ett behov att bli sedda, lyssnade till, respekterade och tagna på allvar. Kids do well if they can. Hjälp barnet att utveckla de förmågor de saknar! Det går att lära om! Börja med att förstå varför, var och när barnen exploderar. Identifiera de bristande förmågorna. Jeffrey är utbildad Kognitiv beteendeterapeut/beteendevetare.

Dagen bygger på samverkan inom Degerforsmodellen där olika verksamheter samverkar för barnets bästa.

Publicerad 2014-03-27. Senast ändrad 2014-03-27.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934