Nya ordföranden för kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden

På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni valdes Peter Pedersen (V) till ny ordförande för kommunstyrelsen. Kim Bäckström (V) ersätter Peter som ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Peter Pedersen (V), Max Tolf, Roland Halvarsson (V), Kim Bäckström (V) och Anita Bohlin-Neuman (V)

Peter Pedersen (V), Max Tolf, Roland Halvarsson (V), Kim Bäckström (V) och Anita Bohlin-Neuman (V)

Roland Halvarsson (V) går i pension den 1 augusti. Roland är kommunalråd på
80 % och har bland annat uppdrag som kommunstyrelsens ordförande och Degerforsbolagen AB:s ordförande. Från och med 1 augusti kommer Peter Pedersen (V) att ta över de uppdragen.

Peter är idag bland annat ordförande för kultur- och utbildningsnämnden, vice ordförande för kommunstyrelsen, vice ordförande för Degerforsbolagen AB och kommunalråd på 65 %.

Uppdragen som ordförande för kultur- och utbildningsnämnden och kommunalråd på 65 % kommer Kim Bäckström (V) att ta över.

Uppdragen som vice ordförandeför kommunstyrelsen och vice ordförande för Degerforsbolagen AB tar Anita Bohlin-Neuman (V) över.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 7 juni att erbjuda Max Tolf, ekonomichef, tjänsten som kommunchef från och med 1 oktober. Uppdraget som kommunchef har sedan 2011 delats av en kommunchefsgrupp, men i samband med att en av gruppens medlemmar pensionerats har kommunstyrelsen valt att erbjuda Max Tolf kommunchefstjänsten.

Publicerad 2016-06-21. Senast ändrad 2016-06-21.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934