Migrationsverket kommer att öppna ett boende för asylsökande i Svartå

Under veckan kommer Migrationsverket att öppna ett boende för asylsökande i Svartå. Boendet kommer att drivas av en privat leverantör.

Migrationsverket ansvarar för att ordna boende till människor som söker skydd i Sverige. För att möta de asylsökandes behov av boende kommer Migrationsverket att öppna ett boende i Svartå.

Boendet är ett så kallat tillfälligt boende med plats för 120 asylsökanden. Det är en privat entreprenör som ska driva boendet. Leverantören kommer att ansvara för drift och bemanning av boendet. Migrationsverkets personal kommer även att finnas tillgängliga på boendet.

Kommunen ansvarar för att erbjuda allmän förskola och skola till de eventuella familjer som så önskar. Eventuella kostnader för skolgång bekostas av Migrationsverket. Mer information finns här.

Publicerad 2016-05-09. Senast ändrad 2016-05-10.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934