Kommunfullmäktige radiosänds

Måndagen den 19 december, kommer kommunfullmäktiges sammanträde att sändas på Cityradion.

Måndagen den 19 december, kl. 17:30 har kommunfullmäktige sammanträde på Tunet, Folkets hus. Sammanträdet kommer att radiosändas på Cityradion och går även att följa via webbradio.

Att radiosända fullmäktiges sammanträde beslutade fullmäktige efter en motion av Birgitta Höijer (C) och Jan Johansson (KD). Fullmäktige beslutade att sända kvällens sammanträde och sammanträdet som hölls den 20 juni. Anledningen till att just de sammanträdena valdes ut är för att det ikväll ska fattas beslut om budgeten för 2017 och på sammanträdet i juni beslutades budgetramarna. Efter radiosändningarna ska en utvärdering genomföras för att fullmäktige sedan ska fatta eventuella beslut om att fortsätta med radiosändning eller inte.

På kvällens sammanträde ska även beslut fattas om en integrationsplan för Degerfors kommun och om en plan för kommunens krisberedskap. Sammanträdet är öppet för allmänheten, så vill en inte lyssna på radio kan en komma till Tunet.

Handlingar och kungörelse till kvällens sammanträde finns här.

Publicerad 2016-12-15. Senast ändrad 2016-12-15.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934