Kommunfullmäktige radiosänds

Ikväll, måndagen den 20 juni, kommer kommunfullmäktiges sammanträde att sändas på Cityradion.

Ikväll, måndagen den 20 juni, kl. 18:30 har kommunfullmäktige sammanträde på Tunet, Folkets hus. Sammanträdet kommer att radiosändas på Cityradion och går även att följa via webbradio.

Att radiosända fullmäktiges sammanträde beslutade fullmäktige efter en motion av Birgitta Höijer (C) och Jan Johansson (KD). Fullmäktige beslutade att sända kvällens sammanträde och sammanträdet den 19 december. Anledningen till att just de sammanträdena valdes ut är för att det ikväll ska fattas beslut om budgetramar och på sammanträdet i december beslutas budgeten. Efter radiosändningarna ska en utvärdering genomföras för att fullmäktige sedan ska fatta eventuella beslut om att fortsätta med radiosändning eller inte.

På kvällens sammanträde ska även beslut fattas om ersättare för Roland Halvarsson (V), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, som beslutat att gå i pension från och med 2016-08-01.

Handlingar och kungörelse till kvällens sammanträde finns här.

Publicerad 2016-06-20. Senast ändrad 2016-06-20.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934