Kommunen vill tillsammans med polisen öka tryggheten för alla invånare.

Kommunen och polisen arbetar dagligen med trygghetsskapande åtgärder och just nu pågår ett samarbete för att ta fram så kallade medborgarlöften.

Polisen och kommunen samarbetar runt medborgarlöften

Polisen och kommunen samarbetar runt medborgarlöften

Fokus ligger på de som vistas i området och vad de upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften beskriver vad kommunen och polisen lovar att åstadkomma tillsammans. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Den första utvärderingen kommer att ske den 10 maj.

För att medborgarlöftena ska bli så bra som möjligt behöver vi ha in era synpunkter.
Ni kan lämna synpunkter på flera sätt:
1 Fyll i en enkät som finns på polisstationen i Karlskoga och Degerfors.
2 Enkäten finns också på facebook, Polisen i Örebro län och Ung i Karlskoga och Degerfors.

-  Vårt grunduppdrag är att arbeta med trygghetsfrågor i Degerfors och Karlskoga säger Cecilia Ljung, folkhälsostrateg i de båda kommunerna. Man ska känna sig trygg överallt, inte bara på gatorna.

- Det är viktigt att vi lovar något vi kan stå för säger Kenneth Sundqvist, kommunpolis i Degerfors. Vi har därför två nya områdespoliser i Degerfors, som kan jobba brett inom många områden. Det är Catharina Lilja och Andreas Swahn, som har patrullerat i Degerfors sedan början av året.

- Målet är att ta hand om våra samhällsresurser och samordna det på bästa sätt säger Andreas Persson, säkerhetssamordnare i Degerfors kommun. Vi vill veta vad som upplevts otryggt och vad som kan förbättras.
Publicerad 2016-04-07. Senast ändrad 2016-04-11.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934