I startgroparna för HBTQ arbete

Degerfors kommun ligger nu i startgroparna för arbetet
med HBTQ området. Ett område som både personal, brukare och anhöriga anser att vi behöver arbeta mer med.

Degerfors kommun har beviljats 35 000 kr från
Socialstyrelsen och kommer att tillsammans med RFSL att starta igång arbetet
med en föreläsning för alla kommunens chefer samt representanter från
arbetstagarorganisationerna.

Publicerad 2017-11-28. Senast ändrad 2017-11-28.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934